Grădiniţa Bob de Grâu - Bine aţi venit

"Copiii care trăiesc într-un mediu creativ şi se formează prin creativitate, vor fi ei înşişi nişte învingători! Dacă îi dai copilului un profesor creativ, atunci el va învăţa să învingă prin creativitate."

Personalitatea copilului antepreșcolar și preșcolar se poate contura prin acei pași mici și siguri ai educației individualizate, într-un mediu educaţional favorabil, specific vârstei, prin joc şi activităţi care să îi stimuleze curiozitatea, imaginaţia, creativitatea.

Grădinița Bob de Grâu oferã un proiect educațional care satisface normele de învățământ preşcolar, pornind de la Curriculum Național, fiind autorizatã de Ministerul Educației conform Ordinului 4912/31.07.2012. Programul educațional propus de echipa de profesori a Grădiniței Bob de Grâu promovează tendința firească a copilului de a învăța spontan, liber și cu plăcere.

Fiecare copil este ajutat și îndrumat:

Să își cunoască și să își dezvolte potențialul și aptitudinile în funcție atât de interesele și aspirațiile personale, cât și de cerințele comunității;

Să își dezvolte deschiderea spre comunicare, curiozitate, creativitate, spirit competitiv, încredere în sine, spirit de echipă, entuziasm, independență, echilibru, toleranță;

Să se dezvolte armonios pentru societatea în care va trăi, caracterizată prin valorizarea competențelor înalte, a capacității de a comunica facil în limbi străine, mobilitate, multiculturalitate, adaptabilitate la o societate în continuă schimbare.

"Copiii care trăiesc în siguranţă, învaţă să capete încredere în sine şi în cei din jurul lor. Copiii care trăiesc în prietenie, învaţă că lumea este un loc frumos în care poţi trăi."

La joaca

Mediul educaţional oferit de Grădiniţa Bob de Grâu este familial şi cunoscut, interesant şi deosebit, în care copilul să poată explora şi învăţa în ritm propriu, să se poată juca şi simţi în siguranţă împreună cu cei de vârsta lui.

Personalul Nostru

Echipa Grădiniței Bob de Grâu se definește prin dragoste pentru copii, profesionalism, capacitate de organizare și îndrumare, entuziasm și dinamism.

Personal didactic: profesori pentru învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar, profesor de limba engleză/franceză/germană, profesor de muzică

Instructori colaboratori: instructor de înot, instructor de dans, instructor de teatru, instructor de karate.

Personal auxiliar de specialitate: medic pediatru, asistent medical, asistent educator, psiholog, logoped.

Grădinița "Bob de Grâu"

Asigură îngrijirea și educația copiilor cu vârste cuprinse între 1 an şi 6 luni până la 6 ani și promovează respectul față de natură și mediul înconjurător, o alimentație sănătoasă și echilibrată, atitudine ecologică cu valori multiple, educarea copiilor în acest spirit.

Grădiniţă promovata de www.paradisulcopilariei.ro.